Všetky aktuality

Obnovujte s nami

Program pre financovanie obnovy bytovej budovy prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania pod správou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Obnovujte s nami je jedným z aktívnych programov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), na základe ktorého pomáha s financovaním obnovy bytových budov.

V rámci tohoto programu je možné získať financie na:

 • Zateplenie bytového (BD) alebo rodinného domu (RD)
 • Odstránenie systémovej poruchy BD
 • Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení BD
  • výmena alebo modernizácia výťahu
  • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla
  • stavebná úprava spoločných častí a zariadení BD, ktorou sa umožní prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
  • iná modernizácia (v rámci tohto účelu je možné vybudovať aj nové spoločné časti a spoločné zariadenia BD napr. výťah, balkóny)

ŠFRB financuje aj obnoviteľné zdroje energie.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

Napísať správu