Späť na referencie
Obnova bytového domu

Hany Meličkovej, Bratislava

Obnova spoločných priestorov bytového domu. Vybúranie starých priečok,portálov a podláh. Nové dlažby, omietky, stropné SDK, elektrorozvody, osvetlenia a poštové schránky. Maľba stien a olejových soklov, nové okná, dvere a mreže, vonkajšie zateplenie vymurovaných stien a maľba vstupných portálov.

Dodané služby

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

Napísať správu