Späť na referencie
Obnova administratívnej budovy

Továrenská 7, Bratislava

Sanácia a obnova fasády objektu, montáž dažďových žľabov a zvodov, montáž keramického obkladu sokla, montáž vchodovej striešky, očistenie a náter dreveného obkladu rímsy.

Dodané služby

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

Napísať správu